home page
about us
services
products
news
support
view presentation
contacts


"U Marulića"

1. Ivana-Erika Blažević: “Pieta”, tuš (PIETA)

2. Melanija Bulat: “Vječnost”, akrilik (ETERNITY)

3. Jasminka Ćišić: “Miris zime”, akvarel
(THE WINTER FLAVOR)

4. Jadranka Čolović-Sviličić: “Živica”, akrilik (HEDGE)

5. Sunčica Grubišić: "Makovi", akrilik (POPPIES)

6. Nela Elezović-Kukoč: “Podne”, akrilik (NOON)

7. Miroslav Jelaska: “S izleta u Mostar”, ULJE
(FROM AN EXCURSION TO MOSTAR)

8. Tonka Jelaska: “Od Bratuša do Makarske”, akvarel
(FROM BRATUŠ TO MAKARSKA)

9. Ranka Jurišić: “Proljeće za Anu”, suhi pastel (SPRING FOR ANA)

10. Jagoda Kecman: “Čekanje”, akrilik (WAITING)

11. Ivica Kolumbić: “Morski pejsaž”, akrilik (A SEA LANDSCAPE)


Korice kataloga

12. Ivo Krnić: “U portu”, ulje
(IN THE PORT)

13. Tanja Lalin: “U parku”, ulje
(IN THE PARK)ulje

14. Katija Lučić-Lavčević: “Jugo na Rivi”,
ulje (SOUTH WIND AT RIVA)

15. Marta Matešić: “Maslina”, akrilik
(THE OLIVE TREE)

16. Stanko Mihaljević: “Karmen”, ulje

17. Zlatan Morić: “Stari hrast”, bojano drvo
(THE OLD OAK)

18. Snježana Mratinić-Divenčić Pegi: “Natura
morte”, ulje (STILL LIFE)

19. Mirjana Mulić: “Svi su otišli”, akrilik
(THEY ALL HAD GONE)

20. Jadranka Ninčević: “Uz more”, bijela keramika
(BESIDE THE SEA)

21. Neda Palošek: “Vrisak”, akrilik
(THE SCREAM)

22. Leonida Pavić: “Sjetna djevojka”, akrilik
(THE SAD GIRL)

23. Stjepan Perišić: “Nova forma I, II i
III”, drvo (THE NEW FORM)


24. Radmila Pinterić: “Jedrilice”, akrilik (SAIL BOATS)25. Dragan Radelić: “Prolaz kroz šumu”, ulje
(THROUGH THE FOREST)

26. Nevenka Sanader: “Crvenkapica”, akril
(Little Red Riding Hood)

27. Ante Slatina: “Igrane-detalj”, pastel
olovka (IGRANE - DETAIL)

28. Zemira Štajner: “Pored mora”, ulje (BESIDE THE SEA)

29. Zvjezdana Tabak: “Zajedno je ljepše”, kombinirana
(TOGETHER IS MORE PLEASANT)

30. Nedjeljko Tandara: “Iz drva”,
ulje (FROM GATHERING WOOD)

31. Kasja Tulić: “La Cucaracha”, akrilik

32. Radoslav Vukušić: “Po jugu”, ulje (SOUTH WIND)

33. Jagoda Zulim: “Cvijeće”, ulje (FLOWERS)

34. Draženka Žic: “Marko Marulić”,
ulje, zlatni listići

35. Dušica Živčić: “Gola Maja”, tuš (MAYA NUDE)

36. Ana Žuro: “Marko”, suhi pastel


Copyright © Likovna udruga EMANUEL VIDOVIĆ, Split, HRVATSKA